Visie Lindenhoff

Goed en verantwoord geproduceerde voeding met authentieke smaak voor iedereen beschikbaar.


In 1989 begon Ben te Voortwis professioneel “vlees met garantie” te produceren en leveren aan slagers en horecaleveranciers. Hij vond dat om hem heen op een verkeerde manier met dieren werd omgegaan en was ontevreden over de kwaliteit van het anonieme vlees dat hij in restaurants voorgeschoteld kreeg. Dat stond in geen verhouding tot het vlees dat hij thuis gewend was, van de koeien die hij op zijn 17e eeuwse boerderij in Baambrugge hield.

Overigens stond Ben niet alleen in zijn onvrede: een opeenstapeling van schandalen had er destijds toe geleid dat een groeiend aantal mensen wantrouwig was over de bio-industrie. De tijd was dus rijp voor een product dat op een transparante en duurzame manier geproduceerd werd.

De kwaliteit die Ben daarbij voor ogen had en de methoden die daartoe moesten leiden, waren gebaseerd op de hobby die hij en zijn vrouw al langer beoefenden: thuis groente, fruit en vlees produceren voor eigen gebruik. Ieder seizoen lieten ze een koe slachten, om vervolgens de helft van het vlees zelf in de vriezer te stoppen en de andere helft in de naaste kring te verdelen. Toen die praktijk zo populair werd dat ze per keer wel elf koeien in omloop brachten, was het voor Ben een logische keuze om er zijn beroep van te maken.
Na een paar jaar ‘zoeken’ had hij een rendabel model gevonden. Ben onderhield nauwe contacten met boeren in de Pyreneeën, die Gasconne koeien voor hem opfokten zodat hij ze zelf in Baambrugge zelf kon afmesten. Ook het vermarkten en bezorgen van het vlees aan chef-koks nam Ben voor zijn rekening.

Al snel kwamen daar andere producten bij. Van boerenboter en dagverse eieren tot biologische aardappelen en uien: de boeren in Ben’s netwerk hadden regelmatig mooie spullen over die hij op zijn ritjes mee kon nemen. Tegelijkertijd nam bij chefs de interesse in die authentieke boerenproducten alleen maar toe. Iedere kok met ervaring in Frankrijk had wel eens gewerkt met zulke spullen, maar in Nederland waren die toen nog moeilijk te verkrijgen. Het duurde dus niet lang voordat Lindenhoff naast vleesproducent ook een belangrijke schakel tussen horeca en platteland werd.

Inmiddels hebben de zoons van Ben die schakelfunctie nog verder uitgebouwd en is Lindenhoff “ambassadeur van authentieke smaak” geworden. Lindenhoff houdt zich dus in de eerste plaats bezig met het representeren naar de eindgebruiker toe van een heel netwerk van gelijkgestemde medeboeren en –producenten. Een dankbaar werk, want zo is het bedrijf in staat om gepassioneerde ambachtslieden uit heel Europa te stimuleren.

Dat doet Lindenhoff bijvoorbeeld door de mooiste spullen te leveren aan binnenlandse tophoreca.
We hebben ons de laatste jaren intensief toegelegd op het ontwikkelen van de kunde en infrastructuur om overal in Europa de mooiste producten te selecteren. Daarnaast zijn we constant bezig, door experimenteren en innoveren, om onze eigen producten te verbeteren.

Die combinatie van handel en produceren houdt het bedrijf in beide dimensies scherp, omdat die door hetzelfde principe gestuurd worden: focus op producten met authentieke smaak.

Het assortiment dat wij via de verschillende kanalen beschikbaar stellen is volledig samengesteld op het criterium smaak. Ieder product dat we aanbieden is geselecteerd omdat het de best smakende in zijn soort is. Onze ervaring en overtuiging stellen dat die beste smaak altijd voortkomt uit productiemethoden die dicht bij de natuur blijven en waarin het welzijn van mens, dier en aarde centraal staat. De beste smaak is daardoor ook altijd smaak zoals de natuur het bedoeld heeft: authentieke smaak.

Wat vlees betreft gaat het dan om authentieke vleesrassen. Dieren die rustig opgroeien binnen een zorgvuldig programma, waarbij goed is nagedacht over hun leefomstandigheden en groeiprocessen; over welke voeding ze krijgen; over antibiotica-vrij werken. Vlees dat op de juiste manier gerijpt wordt, door ambachtelijke slagers verwerkt wordt, en uiteraard vrij blijft van additieven.

Ook de groenten en vruchten die wij selecteren, komen vrijwel altijd van oorspronkelijke rassen. Ze worden vooral in volle grond verbouwd door boeren, telers en tuinders die zich inzetten voor biodiversiteit en de natuur zoveel mogelijk haar gang laten gaan. Dat houdt vooral in dat ze zich door het seizoen laten sturen, en hun gewassen pas oogsten als die zelf aangeven dat de tijd daar rijp voor is.

Voor onze zuivelselectie zoeken we zoveel mogelijk naar rauwmelkse producten, die we rechtstreeks van de boer halen. De mooiste kazen en de lekkerste boerenboters, geproduceerd met oog voor natuur en traditie, in Nederland of elders in Europa.