ALGEMENE VOORWAARDEN LINDENHOFF B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN LINDENHOFF B.V.

  1. We gaan uit van wederzijds vertrouwen
  2. Voor elke uitdaging vinden we gezamenlijk een oplossing op basis van gezond boeren verstand
  3. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing